Wzory pism/formularze sądowe

Aktualne formularze sądowe, w tym m.in.:
  • formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
  • formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym,
  • formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS,
  • formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji KW,
  • formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
  • formularz dotyczący zgłaszania kandydatów na ławników,
  • informacja o formularzach do wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
  • formularze dotyczące przyznania prawa pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej
są dostępne do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

Rejestr zmian dla: Wzory pism/formularze sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-08
Publikacja w dniu:
2016-12-08
Opis zmiany:
Publikacja