Wyszukiwanie sal

W budynku przy ul. Kościuszki 13  pomieszczenia numerowane są z wykorzystaniem 3 cyfrowej numeracji, gdzie 1 cyfra stanowi nr kondygnacji a 2 i 3 stanowią nr pomieszczenia. 

Np. pom. 211 - kondygnacja 2-ga pomieszczenie nr 11

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.