Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018r.

  Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018r. wychodzą z użycia.

  Czytajwięcejo:
 • Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej - nowe punkty pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osobom im najbliższym oraz świadkom

  Informujemy, iż w związku z zawarciem z dniem 6 marca 2018 r. przez CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ (w dalszej treści informacji także jako CARITAS) umowy z Ministrem Sprawiedliwości występującym jako Dysponent środków z Funduszu Sprawiedliwości, tj. Funduszu o którym mowa w art. 43 S 10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 665) oraz wydanego na podstawie w/w przepisu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2017 r., poz. 1760) Caritas stał się do 31 grudnia 2018 r. Wykonawcą świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym oraz świadkom i osobom im najbliższym w oparciu o wyżej wskazane akty prawne.

  Czytajwięcejo:
 • Stowarzyszenie Nowy Koliber w Szczecinie

  Informujemy, że Stowarzyszenie Nowy Koliber na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości uruchomiło w Szczecinie Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ośrodek udziela pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 13.09.2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2017 r., poz. 1760).

  Czytajwięcejo:
 • Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie

  Uprzejmie informujemy, iż w 2018r. podobnie jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości będzie realizowało zadanie w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym. Działania pomocowe prowadzone będą w ramach Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie oraz w Łobzie, finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

  Czytajwięcejo:
 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 19-25 lutego 2018r.

  Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 19-25 lutego 2018 roku "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

  Czytajwięcejo: